Radijo laidų temos

Sausio 13 d. Dirbkime sąžiningai. Klausytis

Sausio 6 d. Darykime gera. Klausytis

Gruodžio 30 d. Naujametinė. Klausytis

Gruodžio 23 d. Kaip galime išgirsti Dievo balsą? Klausytis

Gruodžio 16 d. Pagauk gerą mintį. Klausytis

Gruodžio 9 d. Narkotikai II dalis. Klausytis

Gruodžio 2 d. Narkotikai I dalis. Klausytis

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)