Radijo laidų temos

Kovo 17 d. Kalno pamokslas. Klausytis

Kovo 10 d. Gailestingumas. Klausytis

Kovo 3 d. Kurį myli labiausiai? Klausytis

Vasario 17 d. Lietuvos laisvė. Klausytis

Vasario 10 d. Būk drąsus pasikalbėti. Klausytis

Vasario 3 d. Tikras atsiprašymas. Klausytis

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)