Burundukas

Burundukas1Ačiū visiems už laiškus.Visi vaikai pataria man sugrąžinti sausainius į parduotuvę, tada mano sąžinė bus rami ir aš nebūsiu vagis. Čia, aš – burundukas! Sausainius jau sugrąžinau į parduotuvę, ir iškart širdelėje pasidarė šviesiau.
Romualdo Barausko nuotr.

„Burunduk, paprašyk voverytės ir pelytės, kad sausainius nuneštų į parduotuvę ir padėtų į tą lentyną, iš kur paėmė. O tu būk namuose ir saugok šį laišką. Juk tu jau supratai, kad vogti negalima. Paprašyk mamos ir draugų, kad padėtų tau iškepti sausainių su kedro riešutais – visi galėsite vaišintis“. Ugnius Urbonas (5 m., Klaipėda)

„Aš tau patariu geriau grąžinti sausainius į vietą, nes kol negrąžinsi sausainių, tol tave grauš sąžinė. O jeigu atiduotum sausainius pelytei ir voverytei – sąžinė neliktų rami“. Emilija Vildaitė (Alytus)

„Aš tau dabar patarsiu, ką tau reikia daryti. Tu turi nunešti tą sausainių pakelį atgal i parduotuvę. Nes tas balsas, kurį tu girdi, yra tavo sąžinės balsas. Aišku, tu padarei gerai, kad draugams paskolinai pinigų. Bet tavo sąžinė turi būti švari, nes tu mažas gyvūnėlis ir turi nuostabią širdį, tad nunešk sausainių pakelį į parduotuvę ir atsiprašyk pardavėjos“. Neilita Budnikaitė (11 m., Šilgalių k., Pagėgių sav.)

„Pasakoje „Sausainiai su riešutais, burundukui siūlau sausainius grąžinti į parduotuvę. Jis pasielgė labai blogai, vogti negražu ir negalima.“ Rugilė Kubiliūtė (Krosna, Lazdijų r.)

„Mielas burunduk,aš tau patarčiau sausainius grąžinti į parduotuvę ir atsiprašyti. Žinai kodėl? Todėl, kad negražiai pasielgei – vogti yra negerai. Ir širdelėj tau buvo neramu ir gėda, nes padarei blogą darbą. Neklausyk, ką sako tavo draugai, nes jie pataria neteisingai“. LaurynaBukytė (7 m., Biržai

„Mielas burunduk. Išklausiau tavo istorijos ir noriu tau patarti. Grąžink sausainius į parduotuvę, nes padarius klaidą reikia ją kuo skubiau taisyti, o be to tai nusikaltimas, dėl kurio gali būti griežtai nubaustas. Jei sausainius atiduosi pelytei ir voverytei, tai tas negeras jausmas tave toliau kankins“. Rokas Litvinavičius (7 m., Vilnius)

„Siūlome sausainukus gražinti į parduotuvę, o ne atiduoti juos voverytei ar pelytei. Tu, burunduk, už juos nesumokėjai pinigėlių, o tiesiog sausainukus pavogei. O vogti negražu... užtat ir tavo širdelei pasidarė taip liūdna ir gėda. Bet nenusimink, klysta visi. Ir nevėlu pasitaisyti. Tavo širdutė teisingai tau kužda ir ragina tave teisingai pasielgti. Sėkmės tau ir drąsos. Būna sunku prisipažinti, bet patikėk mumis, po to apsilanko džiaugsmas širdelėje ir ateina didelis palengvėjimas“. Viktorija ir Kotryna

„Mes su šeima už tai, kad burundukas grąžintų sausainiukus į parduotuvę“. Ieva (8 m.)

„Tau būtinai reikia grąžinti sausainius į parduotuvę, nes kitaip būsi vagis. Tavo širdelė viską žino, nesvarbu, kad niekas nematė. Ji tau visada primintų, kad blogai pasielgei. Ar jau grąžinai sausainius?“ Leila (5 m.) ir Erikas (7 m.) Cimnickai (Vilnius)

„Labas burunduk. Noriu tave padrąsinti. Ir, prašau, grąžink sausainius į parduotuvę, nes Dievasviską mato, nuo Jo niekados nepasislėpsi. O tas balsas tavo širdyje, kuris tave gėdino, yra tavo sąžinė. Manau, kad grąžindamas sausainius padarysi gerą darbą, ne nuliūdinsi Dievo, o atvirkščiai – pralinksminsi. Tada nebegirdėsi kaltinančio balso viduje. Ramiai miegosi. Aš tau patarsiu – geriau pakentėk be sausainių su riešutais, negu vok juos.Paprašyk mamos. Ji tau iškeps“. Žygimantas Augustas Žygelis (Biržai)

„Man labai patiko istorija apie sausainius su riešutais. Aš manau, kad tu, burunduk, turėtum sugrįžti į tą parduotuvę ir atsiprašyti bei gražinti jiems trigubai negu kainuoja tie sausainiai. O savo draugams, burunduk, reiktų papasakoti, kad tavo poelgis buvo neteisingas ir kad labai gailiesi. Ir papasakok draugams, kad nori jiems būti geru pavyzdžiu“. Viltė Čerkesaitė (6m., Ukmergė)

„Mielasis burunduk. Grąžink sausainius į parduotuvę. Kodėl? Nes tu už juos nesumokėjai. Nes vogti negražu, nesąžininga“. Nerijus Čižauskas (10 m., Klaipėda)

„Aš manau, kad tau reikia sugrąžinti sausainius į parduotuvę,todėl kad tu juos iš ten pavogei, nes tu net neužmokėjai, o parduotuvėje reikia už viską sumokėti. Todėl turi grąžinti sausainius į parduotuvę, nes jie tau nepriklauso.Jeigu grąžinsi sausainius, tu nebebūsi vagis.Geriau kitą kartą neišdalink draugams visų pinigėlių, gal draugai pakentės.Tuomet nereikės vogti ir galėsi nusipirkti sausainių.

O kur tu gyveni? Aš labai norėčiau pas tave, norėčiau su tavimi padraugauti“. Jurgita Meškaitė ( 6 m., Vilnius)

„Atsiprašyk pardavėjos ir Dievo, nes jeigu neatsiprašysi, tada tave vadins vagim. Dievas viską matė“. Kristijonas Gališanskis (8 m., Kaunas)

„Vienoje trobelėje gyveno burundukas. Kartą jis išėjo į miestą ir užėjo į vieną parduotuvę. Sutiko draugą meškiuką. Meškiukas sako: „Galiu nupirkti tau sausainių“. „Nereikia“, – atsakė burundukas. „Kaip nori“, – tarė meškiukas. Tada burundukas paėmė pakelį sausainių ir ėjo pro kasą nesumokėjęs. Jį pamatė apsaugininkas ir nutvėrė už rankų. „Pakliuvai, vagišiau!“ Visa tai matė meškiukas. Priėjo ir sako: „Negražu vogti. Aš būčiau tau nupirkęs sausainių“. Burundukui pasidarė visai gėda. Ir tada jis suprato, kad vogti negražu. „Už vagystę gali atsidurti kalėjime“, – tarė apsaugininkas. Nuo to laiko burundukas visada susimokėdavo už prekes, o apsaugininkas jam nieko nesakydavo. Daugiau burundukas niekada nevokdavo“. Dainius Girėnas (Vilnius)

Pagyniukai (vaikai iš Pagynės vaikų globos namų) rašė laiškus Burundukui, siuntė piešinius – visi vaikai pataria Burundukui grąžinti sausainius ir siunčia didelius linkėjimus.

Dangyra JuditaDangyra, Judita Gabija 5Gabija (5 m.) Giedre 7Giedrė (7 m.)
 Linas 8Linas (8 m.)  Migle 7Miglė (7 m.)  PaulinaPaulina
 Ramute AisteRamutė, Aistė  Rugile 8Rugilė (8 m.)  Ruta 13Rūta (13 m.)
Sarunas 11Šarūnas (11 m.) Svajunas 12Svajūnas (12 m.) Viktorija 11Viktorija (11 m.)
Augustinas 4 Simas 5 Karolis 13Augustinas (4 m.), Simas (5 m.), Karolis (13 m.) Aurimas 8 Almantas 13Aurimas (8 m.), Almantas (13 m.)