Už smagias ir išradingas nuotraukas dėkojame visiems „Laukinių raidelių“ fotografams.

 

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės vaikučių ir mokytojos raidelės. Žiūrėti čia

Emilijos ir Danieliaus Venclovų raidelės. Žiūrėti čia

Aušrinės Tautkevičiūtės raidelės. Žiūrėti čia

Jovaro Vėtrio Vidugirio raidelės. Žiūrėti čia

Rusnės Rekašiūtės raidelės. Žiūrėti čia

Baronų šeimos raidelės. Žiūrėti čia