Brangūs draugai,

kviečiame Jus įsigyti ir visada klausytis dainelių ir pasakų. Dainelių USB kortelėje skamba linksmiausios dainos, jų garso takeliai. Sąrašą žiūrėkite čia

Gražiausių pasakų sąrašą skaitykite čia

 

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje USB kortelėjeyra VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti šiuos įrašus, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (https://e>-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019)