Toma Pargaliauskaitė

Upelis čiurlena,
lietutis barbena,
Vėjelis spengia...
O kiek kitų pritariamųjų, solistui - vyturiui, balsų.
Tiek daug nuostabių lauko gamos garsų!
O žmonės negirdi.
Nebemato.
Jie taip greit prie viso to priprato...
Bet džiaugtis niekad nevėlu.
Šventai tikiu.
Nes vos išsivyniojusį iš patalų,
Tave sutinka lauko choras!
Mylėk,
Gyvenk,
Tikėk,
Ir džiaukis !!!!